Telekolaborativen Proekt

 

Legenda za imeto na gradot


Od Tetovo,~as i polovina daleku, ima edno mesto na patot kon Skopje so dva niski rida. Pome|u ovie dva rida nekoe vreme imalo edna stra{na zmija: em golema,em mnogu luta.Taa im pravela golema {teta na patnicite {to minuvale vo pravec kon Skopje i vo pravec kon Tetovo.
Starite tetov~ani raska`uvaat za zmijata i za bestra{niot junak Teto.
Eden den na Teto mu izlegla nekoja mnogu va`na rabota {to trebalo da ja zavr{i vo nekoe selo. Toj znaej}i za stra{nata zmija,se naoru`al do zabi i trgnal na pat kon Tetovo.Toj do{ol do dva rida,zmijata mu izlegla pred nego i mu go presekla patot.Teto vedna{ silno ja zategnal strelata i po~nal da strela vo zmijata. Duri imal streli-frlal.No otkako mu zavr{ile strelite, go zel me~ot vo desnata raka,a vo levata dr`el {tit (kalkan) i se spu{til na zemjata da ja ubie.So strelite ne uspeal da ja ubie zmijata.Se dobli`il poblisku do nea, a taa, pobesnata od dobienite rani od strelite,so golema sila se frlila vrz nego i mu ja ranila rakata. No,junakot so me~ot ja na~ekal zmijata i ja probodel pravo vo srceto.Taka Teto uspeal da ja ubie stra{nata zmija i da go oslobodi patot do nea.Od toj den patnicite mirno i slobodno si pominuvale po patot. Teto otkako ja ubil zmijata oti{ol na mestoto kade {to denes se nao|a gradot Tetovo.Toj tamu se naselil prv i od negovoto ime Teto,novonaselenoto mesto go narekol Tetovo.Na mestoto pak kade {to ja ubil zmijata mu go dal imeto Kalkandeli,{to zna~i: so vlezot na kalknot ja ubil zmijata.